Przedmiot działalności

Obsługa administracyjna i zarządzanie

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami i lokalami z mieszkaniowego zasobu Gminy Świecie. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. Najem lokali użytkowych, gruntów pod garaże, powierzchnie reklamowe. Prowadzenie książek obiektu budowlanego budynków oraz kartotek lokali  komunalnych. Odczyty wskazań wodomierzy, naliczanie ryczałtów za zużycie wody. Obsługa finansowa, techniczna i prawna lokali komunalnych. Obsługa finansowa, techniczna i prawna zarządzanych wspólnot […]

Obsługa techniczna

Zlecanie do wykonania, negocjowanie warunków umów i nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie:1)   wykonywanie i naprawa instalacji elektrycznych,2)   wykonywanie  i naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnych,3)   wykonywanie i naprawa konstrukcji i pokryć dachowych,4)   wykonywanie i montaż stolarki budowlanej ( okna, drzwi schody, podłogi itp.),5)   tynkowanie, malowanie, ocieplanie budynków,6)   wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych. Prowadzenie książek obiektu budowlanego, […]

Obsługa finansowa

Uzgadnianie stanów finansowych i wyjaśnianie sald, Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz planu gospodarczego dotyczącego nieruchomości, Obsługa finansowa w zakresie wszystkich mediów dot. części wspólnych budynku (prąd, woda, energia elektryczna). Sporządzanie bilansu dla wyodrębnionych wspólnot, Rozliczanie podatków, Analiza kosztów i przychodów operacyjnych.