Przedmiot działalności

Przedmiotem działania Spółki jest administrowanie budynkami i lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świecie oraz na zlecenie budynkami i lokalami wspólnot mieszkaniowych. W szczególności do naszych zadań należy:

Obsługa techniczna

Obsługa finansowa