Inne

Zakup jednego fabrycznie nowego pojazdu dostawczego typu wywrotka z homologacją ciężarową.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu, ul. Ciepła 4, zaprasza do złożenia ofert na zakup, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8.Przedmiotem zamówienia […]