Obsługa administracyjna i zarządzanie

 1. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami i lokalami z mieszkaniowego zasobu Gminy Świecie.
 2. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
 3. Najem lokali użytkowych, gruntów pod garaże, powierzchnie reklamowe.
 4. Prowadzenie książek obiektu budowlanego budynków oraz kartotek lokali  komunalnych.
 5. Odczyty wskazań wodomierzy, naliczanie ryczałtów za zużycie wody.
 6. Obsługa finansowa, techniczna i prawna lokali komunalnych.
 7. Obsługa finansowa, techniczna i prawna zarządzanych wspólnot mieszkaniowych.
 8. Organizacja i przygotowanie materiałów na  zebrania wspólnot mieszkaniowych.
 9. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji lokali gminnych i wykupionych.
 10. Windykacja należności.
 11. Pozyskiwanie ofert usługodawców, negocjowanie warunków umów.
 12. Pozyskiwanie ofert na roboty budowlane, negocjowanie warunków umów.
 13. Reprezentowanie właścicieli przed  organami administracji państwowej, instytucjami i firmami zewnętrznymi.
 14. Bieżąca kontrola i aktualizacja stanu prawnego nieruchomości.