Informacje o spółce, kontakt

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zwany dalej Spółką powstał w celu kontynuowania działalności zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świeciu, który wcześniej wielokrotnie podlegał zmianom organizacyjnym. 

Spółka  działa od dnia 1 stycznia 2006 roku na podstawie Aktu Założycielskiego Spółki Repertorium A numer 5564/2005 z dnia 25.10.2005 r.Poprzez dokonanie rejestracji Spółka nabyła osobowość prawną. Przedmiot oraz zakres działania określa Umowa Spółki oraz Kodeks spółek handlowych.

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy KRS w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000247679 w dniu 21.12.2005 r. Poprzez dokonanie rejestracji Spółka nabyła osobowość prawną .

Nazwa: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Forma prawna: Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością
Forma własności: własność komunalna – 100% udziałów Gmina Świecie
Czas trwania Spółki: nieograniczony.
Adres: 86-100  Świecie, ul. Ciepła 4
REGON 340106181
NIP: 5591924269
Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000247679
Kapitał zakładowy: 333.000,00 zł
Konto: Bank Millennium S.A. 951160220200000000899574
Telefon: 052 33 11 456
Faks: 052 33 11 453
Pogotowie techniczne czynne całą dobę: 52 33 11 456
Adres www: www.zgm-swiecie.com.pl
e-mail: sekretariat@zgm-swiecie.com.pl