Obsługa techniczna

 1. Zlecanie do wykonania, negocjowanie warunków umów i nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie:
  1)   wykonywanie i naprawa instalacji elektrycznych,
  2)   wykonywanie  i naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnych,
  3)   wykonywanie i naprawa konstrukcji i pokryć dachowych,
  4)   wykonywanie i montaż stolarki budowlanej ( okna, drzwi schody, podłogi itp.),
  5)   tynkowanie, malowanie, ocieplanie budynków,
  6)   wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych.
 2. Prowadzenie książek obiektu budowlanego, i dokumentacji technicznej.
 3. Planowanie, organizacja i nadzór nad pracami remontowymi w administrowanych budynkach.
 4. Organizowanie okresowych przeglądów technicznych nieruchomości ( gazowych, elektrycznych, przewodów kominowych i innych wymaganych prawem budowlanym).
 5. Współpraca i pomoc przy likwidacji szkód.
 6. Usuwanie awarii i ich skutków.
 7. Pogotowie techniczne ( stała gotowość do usuwania awarii i ich skutków).
 8. Wymiana i montaż wodomierzy.
 9. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
 10. Dokonywanie nasadzeń, pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.
 11. Nadzór nad  utrzymaniem porządku i czystości w częściach wspólnych nieruchomości, oraz na terenach przylegających i zielonych.
 12. Działalność pomocnicza ( zlecanie prac) związana z utrzymaniem porządku w budynkach.