Organy spółki

Zarząd

Zarząd Spółki kieruje bieżącą działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd Paweł  Bednarski – Prezes Spółki Uchwała nr 12/2018 z 20 kwietnia 2018r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa ZGM Sp. z o.o. :

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki i podejmuje uchwały w sprawach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Rada Nadzorcza Marzenna Rzymek – przewodniczący RN Łukasz Kaźmierczak – członek  RN Janusz Branicki – członek  RN

Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników stanowi  Gmina Świecie – w imieniu, której działa Burmistrz Świecia. Zgromadzenie Wspólników Burmistrz  Świecia