Obsługa finansowa

  1. Uzgadnianie stanów finansowych i wyjaśnianie sald,
  2. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz planu gospodarczego dotyczącego nieruchomości,
  3. Obsługa finansowa w zakresie wszystkich mediów dot. części wspólnych budynku (prąd, woda, energia elektryczna).
  4. Sporządzanie bilansu dla wyodrębnionych wspólnot,
  5. Rozliczanie podatków,
  6. Analiza kosztów i przychodów operacyjnych.