Zarząd

Zarząd Spółki kieruje bieżącą działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

Zarząd

  • Paweł  Bednarski – Prezes Spółki

Uchwała nr 12/2018 z 20 kwietnia 2018r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa ZGM Sp. z o.o. :