Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki i podejmuje uchwały w sprawach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Rada Nadzorcza

  • Marzenna Rzymek – przewodniczący RN
  • Łukasz Kaźmierczak – członek  RN
  • Janusz Branicki – członek  RN